Egyptian Perfume 8 Magical Japara Perfume

Harthor

฿1690

Bastet

฿1690

Nefratari

฿1690

Cleopatra

฿1690

Key of Life

฿1690

ISIS

฿1690

Hatshepsut

฿1690

Gurantee & Certificate

Good Manufacturing Practice (GMP).

หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

FDA ย่อมาจาก Food and Drug Administration หมายถึง องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น อย.

FDA ย่อมาจาก Food and Drug Administration หมายถึง องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น อย.

Recommended Collections

ISIS

฿1690

Harthor

฿1690

Cleopatra

฿1690

NEW COLLECTION

15% OFF FIRST PURCHASE

Japara tips

Heading

ให้ผู้หญิงและผู้คนที่ได้กลิ่นหอม สามารถมีความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์ ให้เกิดปราฎิหารย์ และ สิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแก่โลกใบนี้ได้

ให้ผู้หญิงและผู้คนที่ได้กลิ่นหอม

ให้ผู้หญิงและผู้คนที่ได้กลิ่นหอม สามารถมีความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์ ให้เกิดปราฎิหารย์ และ สิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแก่โลกใบนี้ได้

เชื่อว่า น้ำหอมคือสิ่งมหัศจรรย์ สามารถสร้างสรรค์ ดึงดูด

ให้ผู้หญิงและผู้คนที่ได้กลิ่นหอม สามารถมีความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์ ให้เกิดปราฎิหารย์ และ สิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแก่โลกใบนี้ได้

เราเชื่อว่า”ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ

ให้ผู้หญิงและผู้คนที่ได้กลิ่นหอม สามารถมีความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์ ให้เกิดปราฎิหารย์ และ สิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแก่โลกใบนี้ได้

REVIEWS

Perfume
Nay-vizz

ชอบมากค่ะ หอมติดทนนาน เว่อร์วังมากๆขวดสวยถูก