น้ําหอมอียิปต์ น้ําหอมอียิปต์จาปารา 8 กลิ่น

ประวัติและใบรับรอง

ใบรับรองตัวแทนระดับ DISTRIBUTOR และ VIP

กรุณาตรวจสอบ ใบรับรอง Certificate จากตัวแทนจาปาราทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ และ ตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทโดยตรง

ใบรับรองตัวแทนระดับ SVIP และ EXCLUSiVE

เป็นตัวแทนระดับสูงสุดของบริษัท ท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านตัวแทนได้โดยตรง กรุณาตรวจสอบ ใบรับรอง Certificate จากตัวแทนจาปาราทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า เพื่อป้องกันการสั่งซื้อจากตัวแทนที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทโดยตรง